Muhasebe Hizmetleri...

Vergi Hizmetleri...

Danışmanlık Hizmetleri...

Sürekli Geliştirilen Kalite...

Doğru Analiz, Doğru Raporlama...

Kurumunuza Uygun Mali Müşavirlik Çözümleri...

PREV
NEXT
  • Süreç Mali Müşavirlik Hizmetleri olarak;
    Mali müşavirlik, muhasebe ve finans alanında edindiğimiz tecrübeler ışığında sektörün önde gelen mali müşavirlik bürosu olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Güncel Haberler

Muhasebe Ve Mali Müşavirlik Hizmetleri...

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik yasasına göre aldığımız yetkiyle muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri ile genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde tek düzen hesap planına göre kayıt, kontrol ve değerlendirme yapmak suretiyle muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri vermekteyiz...
Mali Tablolar Ve Mali Durum Belgeleri...

Bankalar Kanunu ve bankaların kuruluş ve faaliyetleri hakkında yönetmelik hükümlerine ve Türkiye de Genel Kabul Görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak kredi müşterisinin mali tablolarını ve açıklayıcı bilgilerini değerlendiriyor ve mali durum belgelerini tüm ekleriyle hazırlıyoruz.
Grup firmalarınız içinde aynı çalışmayı ve istenildiğinde konsolide mali tablolar ve mali durum belgelerini hazırlıyoruz. İstenildiğinde tüm bu belgeleri İngilizce dil formatıyla hazırlıyoruz.
Proje Değerlendirme Ve Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri...

Yatırım yapacak firmanızın yatırım projelerini ön inceleme ve fizibilite çalışmalarına tabi tutarak teknik, ekonomik ve mali yönden değerlendiriyoruz. Sektörel bazda incelemeler, getiri ve risk tahminleri yapıyoruz. Yatırım teşvik uygulamaları genel tebliğleri çerçevesinde teşvik uygulaması hakkında, yatırımın desteklenmesi amacıyla Vergi kanunları çerçevesinde vergi indirim ve muafiyetleri hakkında, sosyal güvenlik kuruluşları nezdinde sağlanacak prim iade ve destekleri hakkında, yatırımların ve istihdamın teşviki kanunu çerçevesinde sağlanabilecek bedelsiz arsa tahsisi, enerji desteği gibi konularda bilgiler vererek yatırımlarınıza yön veriyoruz...
Personel İşlemleri...

Sosyal Güvenlik kuruluşlarına ait yasalar çerçevesinde firmanız adına yapılması ve yerine getirilmesi tüm yükümlülükleri yerine getirebileceğiniz yapıyı oluşturuyoruz. Firma bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği çerçevesinde risk analiz haritaları hazırlıyor, verimlilik artırıcı önlemleri tespit ediyoruz, işyeri tüzük ve yönetmelikleri hazırlıyoruz...
TOP